top of page

AUTHOR BUSINESS
Chương trình hướng dẫn viết sách
và giúp bạn trở thành tác giả chuyên nghiệp

​*đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam

Image by Chris Spiegl
Image by Markus Winkler

​ĐIỂM TUYỆT VỜI CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

  • ​Bạn thật sự bắt tay vào thực hiện một cuốn sách, trải nghiệm toàn bộ quá trình viết sách.

  • Bạn không cần lo về "đầu ra" của cuốn sách, bạn sẽ tham gia vào một dự án đã được đặt hàng bởi NXB.

  • Bạn không phải đầu tư tiền để tự xuất bản, việc của bạn chỉ là chọn chủ đề phù hợp và để Linh hướng dẫn bạn hoàn thành.

  • Bạn chắc chắn sẽ trở thành tác giả khi bám theo các hướng dẫn của Linh trong chương trình, với sự cam kết về thời gian và năng lượng.

  • Bạn không chỉ học về viết sách và xuất bản, bạn sẽ được Linh kèm cặp và huấn luyện để phát triển sự nghiệp và con đường trở thành tác giả chuyên nghiệp, với việc kinh doanh tri thức, chất xám và tạo ra thu nhập thụ động. 

Kể từ 2/2021 - 2/2022, Linh đã làm việc với

Image by Darius Bashar

50

tác giả

Image by Markus Winkler

35

bản thảo

Image by Laura Chouette

20

cuốn sách

​phát hành

Khung chương trình 

​Tuần

01

​Đăng ký và chờ đặt lịch trao đổi trực tiếp

Tuần

02

​Nhận bài kiểm tra năng lực viết và những định hướng liên quan tới sự nghiệp tác giả

Tuần

03

​Chốt đề cương và thời gian thực hiện bản thảo

Tuần

04

​Viết thử 5000 chữ đầu tiên 

Tuần

05-15

​Hoàn thành bản thảo

Tuần

16-20

Ký hợp đồng bản quyền với NXB, chờ lịch xuất bản

Tuần

21-25

Đào tạo/huấn luyện về xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm khi làm tác giả

Author Business là khóa học hướng dẫn viết sách có sản phẩm đầu ra hoàn thiện. Hơn thế, sách còn được xuất bản dưới tên một đơn vị uy tín. Theo tôi biết, hiện nay chưa có khóa học nào khác trên thị trường làm được việc này.

Uyển Nhi - Tác giả cuốn sách "Ẩm thực lên men"

​CHỦ ĐỀ
​đang được đặt hàng bởi các NXB

Dòng sách 

​Văn hoá - Ẩm thực

Ớt 

Đường 

Hồ tiêu

 

Dòng sách

​Hướng nghiệp

Kinh Doanh 

Tài chính 

Giáo dục 

Ngoại Ngữ

Y - Dược 

Luật 

Nghệ thuật 

​Kiến trúc - Xây dựng

Khoa học

​Máy tính/công nghệ

Dòng sách 

​Tâm lý

Câu chuyện tâm lý 

​Vượt qua rào cản tâm lý

Dòng sách 

​Kinh doanh

Kinh doanh nghề tay trái

​Phụ nữ khởi nghiệp

bottom of page