top of page
All Hands In

​COMMUNITY

​Tham gia vào cộng đồng do Linh & các cộng sự sáng lập - Nơi học tập, phát triển bản thân và tạo ra những kết nối chất lượng, mở ra cơ hội làm việc và phát triển sự nghiệp cho bạn.

OWD.jpeg
OWD.jpeg

Những người viết hàng ngày (On Writing Daily)

200 bài tập viết miễn phí theo lộ trình cùng 20,000 thành viên cùng hoạt động, cổ vũ và động viên nhau tập viết. Một cộng đồng an toàn, hữu ích mà bất kỳ người viết mới nào cũng cần thuộc về!

Những người làm freelancer (A Freelance Doer)

Hướng dẫn, thử thách và liên tục chia sẻ những kiến thức giúp những người làm việc tự do cải thiện tư duy, kỹ năng, sản phẩm dịch vụ và tăng thu nhập.

AFD.jpg
BEE A REMOTE ASSITANT.png

 Cung cấp kiến thức, tư duy và lộ trình phát triển bền vững dành cho những cá nhân mong muốn xây dựng sự nghiệp với nghề trợ lý từ xa.

OWD.jpeg

Community Growth Lab là không gian an toàn, văn minh dành cho những ai quan tâm đến việc xây dựng cộng đồng để phát triển kinh doanh và tiếp thị.

CGL.jpeg
bottom of page