top of page

Projects

Dự án của Linh & các cộng sự.

The Visible Influencer (TVI)

TVI là sản phẩm chất xám của Linh Phan & Mai Mina. Dự án dành cho những ai quan tâm đến Influencer Marketing - một xu hướng quan trọng trong kinh doanh, tiếp thị và là một nghề nghiệp tiềm năng trong tương lai.

Screen Shot 2023-01-18 at 9.56.56 PM.png

​Community Growth Lab (CGL)

CGL là sản phẩm chất xám của Linh Phan & Phượng Nguyễn. Một dự án dành cho những ai quan tâm đến việc xây dựng cộng đồng để phục vụ cho việc phát triển kinh doanh và tiếp thị.

Community Growth Lab.jpeg

Community

Tham gia vào cộng đồng để không chỉ học tập, phát triển bản thân mà còn tạo ra những kết nối chất lượng, mở ra cơ hội làm việc và phát triển sự nghiệp cho bạn.

Những người viết hàng ngày (On Writing Daily)

200 bài tập viết miễn phí theo lộ trình cùng 20,000 thành viên cùng hoạt động, cổ vũ và động viên nhau tập viết. Một cộng đồng an toàn, hữu ích mà bất kỳ người viết mới nào cũng cần thuộc về!

Image by Tim Marshall

Những người làm freelancer (A Freelance Doer)

Hướng dẫn, thử thách và liên tục chia sẻ những kiến thức giúp những người làm việc tự do cải thiện tư duy, kỹ năng, sản phẩm dịch vụ và tăng thu nhập.

Image by Hannah Busing

Tôi viết sách (OWD Book Writers)

​Viết sách theo lộ trình 100 ngày hoàn toàn miễn phí: từ việc lên ý tưởng, nghiên cứu thị trường, hoàn thành bản đề xuất và hoàn thiện bản thảo. 

Image by Studio Media
bottom of page