top of page

Newsletter Growth Business

  • 90Days

Giới thiệu

Chương trình hướng dẫn phát triển và kinh doanh bản tin trả phí (dành cho tác giả, người viết, người làm sáng tạo nội dung và tất cả những ai đang kinh doanh tri thức) Tham gia khóa học bạn sẽ: + Nhận diện cơ hội kinh doanh và phát triển bản tin trong vai trò một người làm sáng tạo nội dung + Chính thức ra mắt bản tin và đạt mục tiêu về số lượng subscriber đầu tiên + Có kế hoạch và định hướng kinh doanh cụ thể với bản tin trả phí

You can also join this program via the mobile app.

Overview

Instructors

Price

US$200.00

Share

Already a participant? Log in

bottom of page