top of page

Projects

Dự án của Linh & các cộng sự.

Visible You

Visible You là sản phẩm chất xám của Linh Phan & Mai Mina

Chúng tôi tin rằng bản thân mỗi con người là một cá thể riêng biệt với những giá trị riêng có. Vì vậy, Visible You tập trung khai thác sức mạnh nội tại, thế mạnh chuyên môn, giúp bạn định hướng tạo ảnh hưởng, phát triển thương hiệu cá nhân cho riêng mình.

Screen Shot 2023-01-18 at 9.56.56 PM.png

​Community Growth Lab (CGL)

CGL là sản phẩm chất xám của Linh Phan & Phượng Nguyễn. Một dự án dành cho những ai quan tâm đến việc xây dựng cộng đồng để phục vụ cho việc phát triển kinh doanh và tiếp thị.

Community Growth Lab.jpeg

Bee A Remote Assistant 

Bee a Remote Assistant là dự án được sáng lập bởi Linh Phan & Mây Nguyễn. Dự án cung cấp kiến thức, tư duy và lộ trình phát triển bền vững dành cho những cá nhân mong muốn xây dựng sự nghiệp với nghề trợ lý từ xa.

bee a remote assistant.jpeg
bottom of page