top of page

BOOKS.

​PUBLICATIONS. 

Bài viết hoặc các phỏng vấn chuyên môn của Linh đã xuất hiện trên:

VNExpress.jpg
kenh14-logo-2_edited.jpg
Afamily.jpg
vietnamnet-logo-brand-banner-font-png-favpng-kEjvAK1qkV37vwcvC65g8v41c_edited.jpg
1b249d38-78ed-11e7-b7d6-cac091044fd5_AIPE_edited.jpg
lotus-15680097877901615715975_edited.jpg
215-2156529_transparent-vietnam-png-brandsvietnam-png-logo-png-download_edited.jpg
bottom of page