top of page

Real You Real Results

  • 12Weeks

Giới thiệu

Đây là chương trình 90 ngày tạo ảnh hưởng và phát triển sự nghiệp từ sức ảnh hưởng tích cực do The Visible Influencer của Linh Phan và Mina tổ chức nhằm giúp cho bạn: - Định vị được bản thân - Định giá được chuyên môn - Định hướng chiến lược phát triển sự nghiệp Thời gian học (dự kiến): 25/10/2022 - 8/1/2023

You can also join this program via the mobile app.

Overview

Instructors

Price

Single Payment
US$760.00
Real You Real Result
US$260.00/month

Share

Already a participant? Log in

bottom of page