top of page

Hướng dẫn tạo khóa học online trong 7 ngày

  • 7Days

Giới thiệu

Khóa học này tập trung vào việc giúp các bạn bắt tay vào thực hiện thật, làm thật 1 khoá học thật và giúp bạn vượt qua rào cản tâm lý "chờ tôi giỏi" tôi mới làm. Kết quả - những điều bạn mang theo được sau khi tham gia khóa học này là: - Biết cách tư duy khi phát triển 1 sản phẩm tri thức, cụ thể là khoá học - Đóng gói và chọn được hình thức phù hợp cho khoá học (không phải khoá học nào cũng phải là video hoặc dạy trực tiếp nha) - Có sản phẩm mang về, nếu làm đúng và nghiêm túc theo lộ trình của mình. Cùng bắt đầu nhé!

You can also join this program via the mobile app.

Overview

Instructors

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page